NovinkyEnvironmentální výchova

 Poskytujeme terénní programy EVVO pro děti a mládež které uskutečňujeme v prostorách ekocentra v Blahutovicích a jeho okolí (les, pískovna, rybník, přírodní zahrady). Naše programy doplňují žákům informace, které si vyžadují výuku v terénu, a ve škole na ně nezbývá čas.

Děti se seznámí s živou přírodou venkovské krajiny. Uvidí také místní produkci zeleniny, ovoce a bylin v přírodních zahradách. Seznámí se také se základy včelařství.  Budou mít možnosti porovnat intenzivní a extenzivní zemědělské systémy, jejich výhody a nevýhody. V okolí centra poznají také ekosystémy, které se většinou vyskytují i v okolí jejich bydliště a naučí se jak pečovat a rozvíjet biodiverzitu v okolí lidských sídel.

Děti si také ověří svou manuální zručnost při sázení rostlin, výrobě hmyzích domečků a ptačích budek.

Nabízíme tyto programy:

  • Život v lese a u staré pískovny (les jako biotop, pobytové stopy zvířat, poznávání stromů, funkce lesa, tematické hry)
  • Vodní svět na rybníku a život na louce (rybník a louka jako biotop, pozorování a poznávání vodních živočichů a rostlin, funkce vody, vypracování pracovních listů, návštěva ptačí pozorovatelny, tematické hry na louce)
  • Přírodní zahrady (přírodní zahrada jako biotop, pěstování zeleniny, ovoce, bylin, domácího koření na zahradách, kompostování, včelařství, vypracování pracovních listů -> kvízy, hry, učení pomocí her, aj.).
  • Ruční dílna: děti si vyrobí hmyzí domečky, budky pro ptáky, zasedí svou rostlinu, naučí se zpracovat přírodní materiály (proutí, rákos, ovčí vlnu).  Výstupem bude vlastní výrobek nebo sazenička, kterou si děti odvezou.

Pokud máte zájem o naše programy EVVO nebo se chcete dovědět více o tom co děláme neváhejte nás Kontaktovat.

Evvo

 

Ostravski Webdesign | přihlásit se