O nás

EKOCENTRUM - regionální sdružení Českého svazu ochránců přírody Novojičínska je organizace, jejímž posláním je ochrana přírody a životního prostředí.  Sdružení se zabývá environmentální výchovou dětí a mládeže, poskytuje služby -  poradenství a konzultace, organizuje a facilituje veřejná setkání. Podporuje udržitelný rozvoj a zapojování veřejnosti do těchto aktivit. Organizace byla založena a v regionu působí od roku 1992. Externě spolupracuje s odborníky a studenty, kteří se podílejí na realizaci jejích projektů a programů. Ve spolupráci s PMS střediskem Nový Jičín umožňuje dospělým i mladistvým výkon trestu OPP.

Našimi partnery jsou naše základní organizace ČSOP, ÚVR ČSOP, veřejná správa, firmy, občanští aktivisté i nevládní neziskové organizace.

Výroční zprávy