NovinkyNOVÝ JIČÍN 70/02

Adresa:

Palackého 74

741 01 NOVÝ JIČÍN

Statutární zástupce (předseda):

Petr Orel

Kontakty:

telefon: 556 758 675, 723 648 759

e-mail: orel[zavináč]csopnj[tečka]cz,

zachr.stanice.bartosovice[zavináč]csopnj[tečka]cz

www.csopnj.cz www.orelskalni.cz

Okruhy činností:

Péče o krajinu a památky

- zřizování a údržba územních systémů ekologické stability

- údržba zeleně (včetně ošetřování stromů)

Druhová ochrana

- ochrana biodiverzity

jmenovitě: záchranné programy (sýček obecný, sova pálená, orel

skalní, atd.)

- péče o handicapované živočichy

- záchranné chovy

jmenovitě: sýček obecný, sova pálená

Ochrana životního prostředí

- ochrana vod

- ochrana ovzduší

- tuhé komunální a průmyslové odpady

- lesní hospodaření

- problematika dopravy silniční

- problematika dopravy cyklistické

- zemědělství

Environmentální výchova

- působení na neorganizované děti a mládež

- pořádání kurzů, školení a seminářů v oblasti EVVO

- pořádání veřejně přístupných osvětových akcí, kampaní

- pořádání akcí ke Dni Země

- informační centrum, ekologické centrum

- provoz naučné stezky

jmenovitě: Naučná vlastivědná stezka F.Palackého

- propagační tiskoviny (letáky, samolepky, pohlednice aj.)

Spolupráce se zahraničními subjekty

- spolupráce se zahraničními subjekty

jmenovitě: Alcedo Čadca SR, Záchranná stanice Zázrivá SR

Ostravski Webdesign | Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se