NovinkyZO 68/01 ČSOP KUNČICE pod ONDŘEJNÍKEM

Adresa:

Kunčice pod Ondřejníkem 235

739 13 KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM

Statutární zástupce (předseda):

Miloslav Šrubař

Kontakty:

telefon: 556 850 064, 737 531 886

e-mail: csopkuncice@seznam.cz

www.podbeskydi.cz

Okruhy činností:

Péče o krajinu a památky

- údržba ekologicky významných nechráněných území

- údržba zeleně (včetně ošetřování stromů)

- péče o kulturní památky

- okrašlovací činnost

Druhová ochrana

- ochrana biodiverzity

jmenovitě: Ochrana obojživelníků, Obnova květnatých luk, Invazní

druhy rostlin, Krajové odrůdy ovocných dřevin

Ochrana životního prostředí

- ochrana ovzduší

- problematika těžby nerostů

Environmentální výchova

- působení na neorganizované děti a mládež

- pořádání akcí ke Dni Země

- kampaň Ukliďmě svět

- provoz naučné stezky

jmenovitě: "Chodníčky v Podbeskydí"

Ostravski Webdesign | Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se