NovinkyZO ČSOP JESENÍK NAD ODROU

Adresa:

Blahutovice 34

741 01 NOVÝ JIČÍN

Statutární zástupce (předseda):

Ing. et Ing. Jana Kelarová

Kontakty:

telefon: 558 272 460 , 775 107 895

e-mail: kckblahutovice[zavináč]gmail[tečka]com,

kelarovaj[zavináč]gmail[tečka]com

www.psdomov.blog.cz

Okruhy činnosti:

Péče o krajinu a památky

- údržba ekologicky významných nechráněných území

- údržba zeleně (včetně ošetřování stromů)

- okrašlovací činnost

Druhová ochrana

- ochrana biodiverzity

jmenovitě: krajové odrůdy ovocných dřevin

- záchranné chovy

jmenovitě: genofond valašské ovce

Ochrana životního prostředí

- ochrana ovzduší

- zemědělství

- účast v EIA

účast v EIA - počet případů za rok: 1

- účast ve správním řízení

účast ve správním řízení - počet případů za rok: 1

Environmentální výchova

- systematická práce s kolektivem dětí a mládeže (MOP)

počet kolektivů MOP: 1

počet členů v kolektivech MOP: 10

- pořádání táborových pobytů v přírodě

- působení na neorganizované děti a mládež

- pořádání kurzů, školení a seminářů v oblasti EVVO

- pořádání veřejně přístupných osvětových akcí, kampaní

- pořádání akcí ke Dni Země

- kampaň Ukliďmě svět

- informační centrum, ekologické centrum

- provoz naučné stezky

jmenovitě: naučně informační stezky v obci Blahutovice

- vydávání periodických tiskovin

názvy, náklad: regionální časopis Poodří, 4x ročně, náklad

500 výtisků

Ostatní činnost

jmenovitě: člen ZO působí jako stráž přírody v CHKO Poodří

Ostravski Webdesign | Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se