ZO ČSOP Jeseníky

Adresa:

Olomoucká 5, 729 01 BRUNTÁL

Statutární zástupce (předseda):

RNDr. Miroslav Zeidler PhD.

Kontakty:

e-mail:csop-jeseniky@email.cz

Okruhy činností:

Ochrana životního prostředí

- účast ve správním řízení

Ostatní činnost:

jmenovitě: Spolupráce s jinými subjekty při biologickém dozoru a

monitoringu návštěnosti na vybraných lokalitách.