ZO ČSOP MYRICARIA

Adresa:

Dobrá 369

739 51 DOBRÁ

Statutární zástupce(předseda):

Mgr. Petr Chytil

Kontakty:

Okruhy činností:

Péče o krajinu a památky

- údržba maloplošných chráněných území

- údržba ekologicky významných nechráněných území

Druhová ochrana

- ochrana biodiverzity

jmenovitě: Myricaria