NovinkyZO ČSOP při ZŠ Frýdecké

Adresa:

A. Jiráska 11

736 01 HAVÍŘOV - PODLESÍ

Statutární zástupce (předseda):

Ľubomír Kminiak

Kontakty:

telefon: 605 182 969

Okruhy činností:

Péče o krajinu a památky

- údržba maloplošných chráněných území

- údržba ekologicky významných nechráněných území

- zřizování a údržba územních systémů ekologické stability

- údržba zeleně (včetně ošetřování stromů)

- péče o kulturní památky

- okrašlovací činnost

Environmentální výchova

- systematická práce s kolektivem dětí a mládeže (MOP)

počet kolektivů MOP: 1

počet členů v kolektivech MOP: 30

- pořádání táborových pobytů v přírodě

- působení na neorganizované děti a mládež

- systematická práce s dětmi členů ZO

- pořádání kurzů, školení a seminářů v oblasti EVVO

- pořádání veřejně přístupných osvětových akcí, kampaní

- pořádání akcí ke Dni Země

- kampaň Ukliďmě svět

- informační centrum, ekologické centrum

- provoz naučné stezky

jmenovitě: Naučná stezka Stružník

Ostravski Webdesign | Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se