NovinkyZO ČSOP Sovinecko

Adresa:

Stránské 55, 793 51 STRÁNSKÉ

Statutární zástupce (předseda):

Petr Schäfer

Kontakty:

telefon: 777 256 577, 554 291 000

e-mail: p.schafer@seznam.cz

www.stanicestranske.mistecko.cz

Okruhy činností:

Péče o krajinu a památky

- údržba zeleně (včetně ošetřování stromů)

Druhová ochrana

- provádění přírodovědných průzkumů

- péče o handicapované živočichy

Environmentální výchova

- působení na neorganizované děti a mládež

- pořádání veřejně přístupných osvětových akcí, kampaní

- vydávání neperiodických publikací

Ostatní činnost

jmenovitě: Spoluúčast na Keltských slavnostech

Ostravski Webdesign | Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se