ZO ČSOP ALCES 73/18

Oficiální název ZO:

ZO ČSOP ALCES

Adresa sídla ZO: V Zálomu 1
700 30 OSTRAVA - ZÁBŘEH
IČ: 750 93 081
Statutární zástupce (předseda): RNDr. Jan Mayer
Kontakty pro veřejnost: telefon: 733 726 250
e-mail: honza.mayer.ova[zavináč]seznam[tečka]cz, zo.csop.alces[zavináč]email[tečka]cz
http://www.csop-alces.cz
Okruhy činností:

Péče o krajinu a památky

- údržba maloplošných chráněných území

Druhová ochrana

- ochrana biodiverzity

jmenovitě: dutinové ptactvo

- provádění přírodovědných průzkumů

Environmentální výchova

- působení na neorganizované děti a mládež

- pořádání veřejně přístupných osvětových akcí, kampaní

- pořádání akcí ke Dni Země

- kampaň Ukliďmě svět

- informační centrum, ekologické centrum

- provoz naučné stezky

jmenovitě: Naučná stezka PR Rezavka

- propagační tiskoviny (letáky, samolepky, pohlednice aj.)

Ostatní činnost

jmenovitě: pořádání komentovaných terénních exkurzí pro veřejnost