ZO ČSOP APOLLO 70/07

Oficiální název ZO:

ZO ČSOP APOLLO

Adresa sídla ZO: Bařiny 744
742 66 ŠTRAMBERK
IČ: 623 30 667
Statutární zástupce (předseda): Václav Plachta
Kontakty pro veřejnost: telefon: 608 211 574, 607 919 146
e-mail: vaclav.plachta[zavináč]seznam[tečka]cz, jiripour[zavináč]tiscali[tečka]cz
http://www.csopstramberk.cz
Okruhy činností:

Péče o krajinu a památky

- údržba maloplošných chráněných území

- údržba ekologicky významných nechráněných území

Druhová ochrana

- ochrana biodiverzity

jmenovitě: motýli, orchideje

Ochrana životního prostředí

- ochrana vod

- ochrana ovzduší

- problematika těžby nerostů

- tuhé komunální a průmyslové odpady

- lesní hospodaření

Environmentální výchova

- pořádání veřejně přístupných osvětových akcí, kampaní

- pořádání akcí ke Dni Země