70/04 ZO ČSOP Bartošovice 70/04

Oficiální název ZO:

70/04 ZO ČSOP Bartošovice

Adresa sídla ZO: Bartošovice 1
742 54 BARTOŠOVICE
IČ: 689 21 021
Statutární zástupce (předseda): Ing. Vladimír Petřvalský
Kontakty pro veřejnost: telefon: 777 152 403, 776 890 489
e-mail: csopbartosovice[zavináč]post[tečka]cz
http://www.csopbartosovice.cz
Okruhy činností:

Péče o krajinu a památky

- údržba maloplošných chráněných území

- okrašlovací činnost

Environmentální výchova

- systematická práce s kolektivem dětí a mládeže (MOP)

počet kolektivů MOP: 1

počet členů v kolektivech MOP: 11

- působení na neorganizované děti a mládež

- systematická práce s dětmi členů ZO

- pořádání kurzů, školení a seminářů v oblasti EVVO

- pořádání veřejně přístupných osvětových akcí, kampaní

- pořádání akcí ke Dni Země

- kampaň Ukliďmě svět

- provoz naučné stezky

jmenovitě: Zámecká naučná stezka