ZO ČSOP Levrekův ostrov 72/07

Oficiální název ZO:

ZO ČSOP Levrekův ostrov

Adresa sídla ZO: Průkopnická 116/18
747 20 VŘESINA
IČ: 661 44 558
Statutární zástupce (předseda): Mgr. Adrián Czernik
Kontakty pro veřejnost: telefon: 605 371 979
e-mail: adrian[tečka]czernik[zavináč]centrum[tečka]cz
http://https://www.facebook.com/csoplevrekuvostrov.cz/
http://levrek-cz.webnode.cz
Okruhy činností:

Péče o krajinu a památky

- údržba ekologicky významných nechráněných území

- údržba zeleně (včetně ošetřování stromů)

- okrašlovací činnost

Druhová ochrana

- ochrana biodiverzity

jmenovitě: Genofondové sady ovocných dřevin – inventarizace a péče Opavsko

- provádění přírodovědných průzkumů

Ochrana životního prostředí

- ochrana vod

- zemědělství

Environmentální výchova

- působení na neorganizované děti a mládež

- kampaň Ukliďmě svět

- provoz naučné stezky

jmenovitě: Okolo Vřesiny, Krnov Horky - Kabátův kopec

Spolupráce se zahraničními subjekty

- spolupráce se zahraničními subjekty

jmenovitě: DROP Polsko