ZO ČSOP Lubno 68/12

Oficiální název ZO:

ZO ČSOP Lubno

Adresa sídla ZO: Polní 590
739 11 FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ
IČ: 641 20 805
Statutární zástupce (předseda): Bc. Martin Hlaváč
Kontakty pro veřejnost: telefon: 603 818 855
e-mail: csop.lubno[zavináč]email[tečka]cz
Okruhy činností:

Péče o krajinu a památky

- údržba zeleně (včetně ošetřování stromů)

Ochrana životního prostředí

- ochrana vod

- účast ve správním řízení

účast ve správním řízení - počet případů za rok: 1

Environmentální výchova

- systematická práce s kolektivem dětí a mládeže (MOP)

počet kolektivů MOP: 2

počet členů v kolektivech MOP: 10

- pořádání táborových pobytů v přírodě

- působení na neorganizované děti a mládež

- systematická práce s dětmi členů ZO

- pořádání kurzů, školení a seminářů v oblasti EVVO

- pořádání veřejně přístupných osvětových akcí, kampaní

- pořádání akcí ke Dni Země

- kampaň Ukliďmě svět

- informační centrum, ekologické centrum

- propagační tiskoviny (letáky, samolepky, pohlednice aj.)

Ostatní činnost

jmenovitě: spolupráce s ČRS, ČMMJ