ZO ČSOP MYRICARIA 68/06

Oficiální název ZO:

ZO ČSOP MYRICARIA

Adresa sídla ZO: Dobrá 369
739 51 DOBRÁ
IČ: 495 91 452
Statutární zástupce (předseda): Mgr. Petr Chytil
Kontakty pro veřejnost: telefon: 
e-mail: 
Okruhy činností:

Péče o krajinu a památky

- údržba maloplošných chráněných území

- údržba ekologicky významných nechráněných území

Druhová ochrana

- ochrana biodiverzity

jmenovitě: Myricaria

- provádění přírodovědných průzkumů