ZO ČSOP NOVÝ JIČÍN 70/02 70/02

Oficiální název ZO:

ZO ČSOP NOVÝ JIČÍN 70/02

Adresa sídla ZO: Bartošovice 146
742 54 Bartošovice
IČ: 476 57 901
Statutární zástupce (předseda): Petr Orel
Kontakty pro veřejnost: telefon: 602 271 836, 723 648 759
e-mail: orel[zavináč]csopnj[tečka]cz, zachr.stanice.bartosovice[zavináč]csopnj[tečka]cz
http://www.csopnj.cz
http://www.orelskalni.cz
http://www.sycekobecny.cz
Okruhy činností:

Péče o krajinu a památky

- zřizování a údržba územních systémů ekologické stability

- údržba zeleně (včetně ošetřování stromů)

- péče o kulturní památky

Druhová ochrana

- ochrana biodiverzity

jmenovitě: záchranné projekty (sýček obecný, sova pálená, orel skalní, atd.)

- provádění přírodovědných průzkumů

- péče o handicapované živočichy

- záchranné chovy

jmenovitě: sýček obecný, sova pálená

Ochrana životního prostředí

- ochrana vod

- ochrana ovzduší

- tuhé komunální a průmyslové odpady

- lesní hospodaření

- problematika dopravy silniční

- problematika dopravy cyklistické

- zemědělství

Environmentální výchova

- působení na neorganizované děti a mládež

- pořádání kurzů, školení a seminářů v oblasti EVVO

- pořádání veřejně přístupných osvětových akcí, kampaní

- pořádání akcí ke Dni Země

- informační centrum, ekologické centrum

- propagační tiskoviny (letáky, samolepky, pohlednice aj.)

Spolupráce se zahraničními subjekty

- spolupráce se zahraničními subjekty

jmenovitě: Alcedo Čadca SR, Záchranná stanice Zázrivá SR