ZO ČSOP - ODRY 70/13 70/13

Oficiální název ZO:

ZO ČSOP - ODRY 70/13

Adresa sídla ZO: Sídliště Míru 952/13
742 35 ODRY
IČ: 667 41 165
Statutární zástupce (předseda): Bc. Luděk Kostelník
Kontakty pro veřejnost: telefon: 725 149 485, 605 339 673
e-mail: kostelnik.ludek[zavináč]centrum[tečka]cz, k.l.wiltsch[zavináč]seznam[tečka]cz
http://www.csop-odry.cz
Okruhy činností:

Péče o krajinu a památky

- údržba maloplošných chráněných území

- údržba zeleně (včetně ošetřování stromů)

- péče o kulturní památky

- okrašlovací činnost

Druhová ochrana

- provádění přírodovědných průzkumů

Ochrana životního prostředí

- problematika těžby nerostů

- tuhé komunální a průmyslové odpady

- problematika dopravy silniční

- problematika dopravy železniční

- problematika dopravy cyklistické

Environmentální výchova

- působení na neorganizované děti a mládež

- pořádání akcí ke Dni Země

- kampaň Ukliďmě svět

- propagační tiskoviny (letáky, samolepky, pohlednice aj.)