ZO ČSOP Skalka 68/15

Oficiální název ZO:

ZO ČSOP Skalka

Adresa sídla ZO: Kunčice p.O. 153
739 13 Kunčice pod Ondřejníkem
IČ: 711 59 843
Statutární zástupce (předseda): Milan Pilmajer
Kontakty pro veřejnost: telefon: 732 723 222
e-mail: pilmajer.milan[zavináč]seznam[tečka]cz
http://www.csopskalka.cz/
Okruhy činností:

Péče o krajinu a památky

- údržba ekologicky významných nechráněných území

Environmentální výchova

- systematická práce s kolektivem dětí a mládeže (MOP)

počet kolektivů MOP: 1 Lišáci

počet členů v kolektivech MOP: 17

- pořádání veřejně přístupných osvětových akcí, kampaní

- pořádání akcí ke Dni Země

- kampaň Ukliďmě svět