ZO ČSOP SOSNOVÁ

Oficiální název ZO:

ZO ČSOP SOSNOVÁ

Adresa sídla ZO: Sosnová
793 14 SOSNOVÁ
IČ: 712 14 631
Statutární zástupce (předseda): Alois Hutera
Kontakty pro veřejnost: telefon: 777 660 117, 723 941 875
e-mail: 
Okruhy činností:

Péče o krajinu a památky

- údržba zeleně (včetně ošetřování stromů)

- okrašlovací činnost

Ochrana životního prostředí

- lesní hospodaření

Ochrana společenských zvířat

jiné: ochrana zvířat proti týrání

Ostatní činnost

jmenovitě: Účast na akcích pořádaných obecním úřadem (brigády), údržba letního areálu obce Sosnová