ČSOP Studénka ZO 70/03 70/03

Oficiální název ZO:

ČSOP Studénka ZO 70/03

Adresa sídla ZO: Daroňova 242
742 13 STUDÉNKA
IČ: 661 83 553
Statutární zástupce (předseda): Ing. Eva Urbancová
Kontakty pro veřejnost: telefon: 739 284 217, 733 102 970
e-mail: csop.studenka[zavináč]seznam[tečka]cz
http://www.csop-studenka.cz/
Okruhy činností:

Péče o krajinu a památky

- údržba ekologicky významných nechráněných území

- zřizování a údržba územních systémů ekologické stability

- údržba zeleně (včetně ošetřování stromů)

Ochrana životního prostředí

- ochrana vod

- tuhé komunální a průmyslové odpady

- problematika dopravy cyklistické

- zemědělství

Environmentální výchova

- působení na neorganizované děti a mládež

- systematická práce s dětmi členů ZO

- pořádání kurzů, školení a seminářů v oblasti EVVO

- pořádání veřejně přístupných osvětových akcí, kampaní

- provoz naučné stezky

jmenovitě: NS Krajinnou povodní

Ostatní činnost

jmenovitě: mapování a rozšiřování starých a krajových odrůd ovoce