ZO ČSOP 72/23 Velká Polom 72/23

Oficiální název ZO:

ZO ČSOP 72/23 Velká Polom

Adresa sídla ZO: Opavská 86
747 64 VELKÁ POLOM
IČ: 669 33 277
Statutární zástupce (předseda): Miroslav Hrubý
Kontakty pro veřejnost: telefon: 
e-mail: 
Okruhy činností:

Péče o krajinu a památky

- údržba zeleně (včetně ošetřování stromů)

Ochrana životního prostředí

- ochrana vod