NovinkyEKOCENTRUM - regionální sdružení Českého svazu ochránců přírody Novojičínska je spolkem, jehož posláním je ochrana přírody a životního prostředí.  Zabýváme se environmentální výchovou a osvětou veřejnosti, zejména dětí a mládeže, poskytujeme poradenské a průvodcovské služby a konzultace, organizujememe a facilitujeme veřejná setkání. Podporujeme udržitelný rozvoj a zapojujeme veřejnosti do těchto aktivit. V regionu působíme od roku 1992. Externě spolupracujeme s odborníky a studenty, kteří se podílejí na realizaci našich projektů a programů. Ve spolupráci s Probační a mediační službou ČR, střediskem Nový Jičín umožňujeme dospělým i mladistvým výkon trestu OPP. 

Našimi členy jsou základní organizace ČSOP na Novojičínsku , partnerství rozvíjíme s ÚVR ČSOP, s veřejnou správou a institucemi, školami, firmami, občanskými aktivisty i nevládními neziskovými organizacemi a spolky.

Ostravski Webdesign | Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se