Projekty

Lidé lidem II.

Naše ekocentrum napomáhá s organizací projektu Lidé lidem II. Pronajali jsme vlastní prostory v komunitním centru Klášter a pomohli sehnat účastníky kurzu.

Na 14 pětihodinových workshopech se účastníci projektu budou vzdělávat v oblasti Práva, Finanční a Spotřebitelské gramotnosti a Podnikání. Témata workshopů jsou pojata velmi prakticky, tak aby informace, které účastníci získají, byly využitelné v praktickém každodenním životě.

Více informací o kurzu najdete na: http://www.centrummentoringu.cz/projekty/lide-lidem-ii

_mg_9810-jpg-tn_2 Img_9815-jpg-tn_2

Poznej a chraň naši přírodu

Semináře a workshopy pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení, školní kordinátory EVVO, pracovníky ochranářských spolů a dalších. Cílem seminářů je seznámit účastníky s českým svazem ochránců přírody a jeho tradičními aktivitami, zejmena jde o aktivity, o kterých by měla vědět či by se do nich mohla zapojit široká veřejnost. Projekt byl podpořen státním fondem životního prostředí ČR. 

Více o projektu na: www.csop.cz